0
0

با سلام – آقای رواجی من یک دال را به صورت سه بعدی در نرم افزار آباکوس تحلیل دینامیکی کردم – می خواهم تعداد 10 نیروی متمرکز را بترتیب با فاصله زمانی مشخص در مکان های مختلف به دال وارد کنم – در واقع می خواهم راه رفتن یک انسان بر روی سطح دال را تعریف کنم – به نظر شما برای این مشکل باید چکار کنم؟ به عبارت دیگر چگونه می توان در یک step یک بار متحرک را بر روی دال تعریف کرد؟

-1
0

می توانید همه نیروها را در یک استپ ولی با استفاده از amplitude وارد کنید. amplitude باید طوری تعریف شود که در همه زمانها بجز لحظه ای که بار پا وارد می شود مقدارش صفر باشد.

نمایش 1 نتیجه
پاسخ شما

لطفا کنید