-1
0

با سلام 

مدل چشمه اتصال در سازه فلزی را در ABAQUSمدل کرده ام ، بار گذاری میبایست به صورت سیکلیک افزاینده مطابق پروتکل بارگذاری َAISC2005 ، چرخش بر حسب رادیان در واحد تعداد سیکل اعمال گردد.خواهشمندم در خصوص چگونگی وارد نمودن این نوع تغییر مکان در نرم افزار راهنمایی فرمایید.

 

0
0

برای اعمال تغییر مکان متغیر باید از amplitude مناسب استفاده کنید. این عبارت را در سایت جستجو کنید و مطالب مرتبط را مطالعه بفرمایید.

نمایش 1 نتیجه
پاسخ شما

لطفا کنید