0
0

سلام اقای مهندس

ببخشیدمن رسم نمودار از روی قسمت الاستیک شمارو یاد گرفتم ولی اکر به جای اون ی دیوار داشتیم ک جابجایی3 سانتی پیدو کرده بود و کرنش پلاستیک در ی مکان و تنش حداکثر در قسمت دیگر دیوار اتفاق افتاده بود و بخواهیم منحنی تنش کرنش رو رسم کنیم طوری ک نقطه پلاستیک شدگی در اون اتفاق بیفته.چکار باید بکنیم تواهش میکنگ راهنماییم بفرمایید.

0
0

رسم نمودار تنش و کرنش برای دو المان مختلف بی معنی است و حتماً باید برای یک المان واحد ترسیم شود.

نمایش 1 نتیجه
پاسخ شما

لطفا کنید