0
0

سلام وقتتون بخیر باشه

من با مدلdamage concet plasticity کارمیکنم نمودار کشش و فشار و پارامترهای پلاستیسیته رو دارم.ولی قسمت damageرو بلد نیستم از روی نمودار بدست بیارم اگر فرمول خاصی هست لطفا راهنمایی کنید.چون دیواری ک مدل کردم  کاملا خم میشه ولی نمیشکنه احساس میکنم مشکلش ازهمین وارد نکردن دمیج هاست.

ی سوال دیگه برای دیوار بتنی باید حتما وزن دیوار رو تعریف کرد؟منظورم همونgravity هست.

 چطور میشه هم منحنی تنش هم کرنش پلاستیک رسم کرد؟

0
0

نیازی به استفاده از نیروی وزن نیست.

برای آشنایی با شیوه ترسیم مطلب مربوط به خواص پلاستیک را مطالعه بفرمائید.

اینکه شکستی رخ نمی دهد حتماً به دلیل عدم تعریف خواص damage است. اگر در مقالات بگردید مقالات زیادی هستند که اعداد دقیقی که در abaqus باید وارد شوند را ذکر کرده اند. برای شروع کار از آنها استفاده کنید و به تدریج می توانید این مقادیر را کالیبره کنید.

0
0

 باسلام

اگرمحل وقوع کرنش پلاستیک و تنش حداکثر در دو نقطه مختلف از المان اتفاق بیفتد برای رسم منحنی تنش-کرنش بایستی دوالمان یعنی یکی درناحیه کرنش پلاستیک و دیگری در ناحیه حداکثر تنش انتخاب کرده و منحنی تنش کرنش بدست بیاوریم؟

0
0

منحنی تنش-کرنش فقط برای یک المان باید ترسیم شود.

نمایش 3 نتیجه
پاسخ شما

لطفا کنید