0
0

با سلام

بنده ستون فولادی توخالی پرشده با بتن را در آباکوس مدلسازی کردم اما با توجه به اینکه تنش نهایی در مصالح بتن 90 مگاپاسکال تعریف شده اما در نمودار تنش و کرنش یک المان از هسته بتنی تنش نهایی 150 بدست آمده است.لازم به ذکر است که در این صحت سنجی نمودار نیرو و تغییر مکان کاملا منطبق بر نمودار مقاله بدست آمده است.

آیا در این تحلیل اشتباهی وجود دارد؟یا افزایش تنش نهایی درالمان بتنی بدلیل محصور شدگی است؟

0
0

مقدار نشان داده شده در خروجی نرم افزار به احتمال زیاد ناشی از برون یابی، extrapolation، برای محاسبه مقدار تنش است و خیلی معتبر نیست. بخش contour plot of Mises stress از مطلب زیر را به این منظور مطالعه بفرمائید.

 

http://50.16.225.63/v6.14/books/gsa/ch10s04.html

نمایش 1 نتیجه
پاسخ شما

لطفا کنید