0
0

با سلام

در مش بندی یک ورق در قسمت  element type بین بخش linear و quadratic که در شکل ارسالی مشخص شده چه فرقی وجود دارد؟

با توجه به اینکه با هرکدام از این دو نوع، جواب تغییر زیادی پیدا می کند،کدام مورد باید استفاده شود؟

Upload Images
0
0

تفاوت در shape function استفاده شده در المانهاست. همانطور که از نامشان پیداست المان linear خطی و المان quadratic از نوع درجه دو است و دقت خیلی بیشتری نسبت به المان خطی دارد.

نمایش 1 نتیجه
پاسخ شما

لطفا کنید