0
0

سلام

وقت بخیر

آقای رواجی من  مدت زمانی است روی پایان نامه ام که بررسی مچاله شدن لوله های جداری در چاههای نفتی است مشغول به کارم ولی متأسفانه هنگام ران گرفتن از آباکوس با سه ارور زیر مواجه میشم 

Error in job Job-1: THE SLAVE SURFACE ASSEMBLY_S_SURF-1 HAS 11 NODES IN COMMON WITH ITS MASTER SURFACE ASSEMBLY_M_SURF-1.

Error in job Job-1: THE SLAVE SURFACE ASSEMBLY_S_SURF-3 HAS 11 NODES IN COMMON WITH ITS MASTER SURFACE ASSEMBLY_M_SURF-3.

Error in job Job-1: * M * MUST BE GREATER THAN -1 AND LESS OR EQUAL 0 FOR THE CREEP LAW TO BE MEANINGFUL

 

فردی از من درخواست یک میلیون پول کرده تا سه ارور را برطرف کند ولی من توانایی پرداخت چنین پولی را ندارم .شما می توناید من را راهنمایی کنید؟

0
0

دو خطای اول مربوط به تعریف اشتباه Tie یا کانتکت است. سطحی که به عنوان master تعیین می شود نباید هیچ گره مشترکی با سطح slave داشته باشد.

خطای سوم مربوط به تعریف اشتباه خواص creep است. دقیقاً نمی دانم منظور از پارامتر M چیست ولی باید بین صفر و یک باشد.

نمایش 1 نتیجه
پاسخ شما

لطفا کنید