0
0

سلام وعرض ادب

زمانی که ما برای مشخصات مصالح چنین منحنی تنش کرنشی داریم و در آباکوس به مقاطع اختصاص میدهیم!

آیا المان های مقطع میتوانند کرنشی بیش از آنچه در نمودار بوده و ما داده ایم را تجربه کنند؟

و اینکه اگر تجربه کنند خطاست؟ اگر بله راه حل چیست

 

با تشکر

Upload Images
0
0

بله این اتفاق زیاد می افتد که معمولاً ناشی از برونیابی برای نمایش مقادیر تنش است. در این خصوص بخش Contour plot of Mises stress  از تمرین داخل مستندات نرم افزار را مطالعه بفرمائید.

http://www-archive.abe.iastate.edu/abaqus/Documentation/docs/v6.14/books/gsa/ch10s04.html

 

نمایش 1 نتیجه
پاسخ شما

لطفا کنید