0
0

درود بر شما

تیری منحنی داریم با سطح مقطع مستطیلی. دو سوال از خدمت شما دارم:

1- می خواهم طول تیر را به 10 قسمت تقسیم کنم و پس از تحلیل، تمامی سطح مقاطع را پس از تغییر شکل مشاهده کنم؟

2- می خواهم اثر برش را در تحلیل تیر در نظر بگیرم. از کدام گزینه بایستی استفاده کرد تا اثر برش را در محاسبات درنظر بگیرد؟

با تشکر

0
0

برای برش باید از قابلیت view cut در ماژول visualization استفاده شود.

اثر برش در تحلیل هست و فکر نمی کنم نیاز به تنظیم خاصی داشته باشد.

نمایش 1 نتیجه
پاسخ شما

لطفا کنید