0
0

سلام

متوجه شدم که برای محاسبه استحکام نهایی فشاری ورق ها(سازه ورقه ای تقویت شده یا نشده) بایستی در دو مرحله مدلسازی  و تحلیل انجام گردد.

مرحله اول برای محاسبه مقادیر ویژه مدل که توسط تحلیل کمانش قابل محاسبه میباشد.

در مرحله دوم- نتایج بخش اول-به نوعی به عنوان نقوص اولیه هندسی به مدل اعمال گردیده و مدل جدید تحت بارگذاری مورد نظر (معمولا تحت بار درون صفحه ای) تحلیل میگردد.

سوال

1-آیا برای محاسبه بار کمانشی و رفتار پس کمانشی ورق – انجام تحلیل کمانشی لازم لست؟

2-مثالهای موجود – معمولا برای محاسبه رفتار کمانشی از تحلیل ریکس(RIKS) بهره برده اند.آیا این یک الزام است یا میتوان بجای آن از روشهای صریح و یا ضمنی نیز استفاده نمود؟

3- در استپ ، در بخش OTHER، قسمتی هست که برای معرفی منطقه کانلا پلاستیک شده ،کادری برای معرفی REGION را نشان داده است.این کادر حاوی چه نوع اطلاعاتی است و چگونه باید این REGION  را تعریف کرد؟

ممنون میشم این سوالات را پاسخ بدهید.

0
0

بار بحرانی را از تحلیل کمانشی می توانید محاسبه کنید.

الزامی به استفاده از تحلیل riks نیست و بجای آن می توانید از اعمال جابجایی به جای اعمال نیرو استفاده کنید.

در این مورد اطلاع ندارم.

نمایش 1 نتیجه
پاسخ شما

لطفا کنید