0
0

با سلام

بنده میخواهم یک تیر که تماما از Frp هست و رفتار ترد و شکننده دارد را در آباکوس تحت تحلیل کمانشی و با مدل رفتاری Hashin (اگر درست باشد) آنالیز کنم

در مورد مقادیر انرژی شکست و مقادیر تثبیت آسیب اطلاعات ندارم و نمیدانم مقادیر عددی این ها را از کجا به دست بیارم و همینطور اینکه در آزمایشگاه این تیر به سبب برشی که در جان اتفاق افتاد گسیخته شد و بنده میخواهم دقیقا همین حالت را در آباکوس انجام بدم و همین نتیجه را بگیرم.

با تشکر از شما

0
0

مشخصات ماده را باید از مقالات مرتبط استخراج کنید. رسیدن به جواب منطبق با واقعیت نیازمند صرف زمان و حوصله فراوان است و بارها ممکن است مجبور شوید برخی پارامترهای مدل را اصلاح کنید.

نمایش 1 نتیجه
پاسخ شما

لطفا کنید