0
0

با سلام و احترام

یک تیر یک سر آزاد به طول سه متر را که با المان solid مدل سازی کرده ام نتوانستم جواب بگیرم و با خطا های time incremet required is less than the specified و همچنین too many attempt made for this increment و….مواجه شدم و با تغییر تنظیمات در ماژول step نیز مشکل حل نشد (در ابتدای تیر بار چرخه ای به مدت 2.5 ثانیه وارد می شود).

ولی وقتی همان تیر را با المان shell مدل سازی کردم تحلیل انجام شد. با توجه به اینکه قرار است بعداً از ورق های اتصال و پیچ نیز استفاده کنم و تنش و کرنش و …. را در کل مدل و از جمله پیچ بررسی کنم مدل سازی با المان solid برایم راحت تر است.

لطفا در ای خصوص اظهار نظر و راهنمایی فرمایید.

ضمنا کتاب شما و همچنین کتاب های ویژه عمران را دارم ولی نتوانستم همه فصول را مطالعه کنم اگر مطلبی در این مورد در کتاب هست آدرس بدهید.

با تشکر فراوان

0
0

مثالهای ابتدایی سایت به بررسی تیر یک سر درگیر با المانهای solid می باشد. آنها را مطالعه بفرمائید.

0
0

با سلام

جناب آقای مهندس، منظور من مدل سازی تیر I شکل است که با المان solid ایرادات یاد شده را میگیرد ولی همان تیر با المان shell تحلیل می شود.

آیا برای بال و جان یک تیر I شکل، اشکالی دارد مدل را در solid بسازم ولی خواص shell را به آن اختصاص بدهم؟

با تشکر از زحمات شما

0
0

به مدل solid نمی توانید خواص shell بدهید. ایراد کارتان از جای دیگری باید باشد.

نمایش 3 نتیجه
پاسخ شما

لطفا کنید