0
0

با سلام ,
من میخواهم دولایه پیزو الکتریک که با هم در تماس هستند را بر اساس یک مقاله مدل کنم.
در این مقاله از المان های شل plane strain استفاده کرده است(CPE8E).
من در مدل کردن به مشکل برخورده ام چون برای اینکه بتوانم این المان پیزو را اختصاص بدهم حتما باید پارتم 2D planar باشد و وقتی به این روش قطعه را میسازم از آنجایی که در ماده پیزو جهت قطبیت در جهت Z میباشد حتما جهت محور ها باید مطابق شکل باشد(جهت z عمودبر سطح مقطع میباشد.).

یک نیرو نیز از نوع pressure موجود میباشدکه امکان مدل کردن در جهت دیگر را برای من غیرممکن کرده است.سوال من این هست که چگونه میتوانم با استفاده ازAssign material orientation  جهت ها را در صفحه ی x-y که مدل را ترسیم کرده ام به گونه ای تغییر بدهم که جهت z مطابق جهت شکل قرار بگیرد. البته خودم محور مختصات کارتزین جدید تعریف میکنم مطابق شکل و اختصاص هم میدهم ولی با error زیر روبرو میشوم وقبول نمیکند. 

THE THIRD AXIS SHOULD BE IN THE HOOP DIRECTION

بسیار ممنون میشوم اگر من را راهنمایی بفرمایید.

Upload Images
attach file
0
0

متاسفانه در این خصوص تجربه ای ندارم. ولی آنچه از فایل شما دیدم و پیوست کردم چون مدل سازی دوبعدی است هنگام انجام material orientation فقط دو جهت روی ماده نمایش داده می شود.

اضافه کردن تصویر
نمایش 1 نتیجه
پاسخ شما

لطفا کنید