0
0

با سلام.

چطوری فاصله آزاد بین دو سطح یا همون Gap رو مدل می کنیم?

0
0

متوجه منظورتان نمی شوم، اگر بین دو قطعه فاصله بگذارید مگر مشکلی دارد؟

نمایش 1 نتیجه
پاسخ شما

لطفا کنید