0
0

با سلام و احترام

من یک خرپایی میخواهم در آباکوس مدل کنم که برخی از المانهای آن از روی المانهای دیگر رد میشوند و با هم تداخل ندارند. به دلیل هندسه پیچیده میخواهم از اتوکد هندسه مدلم را با فرمت igs به آباکوس ببرم. وقتی این کار را انجام میدهم آباکوس متوجه نمیشود المانهای بلند خرپا از روی المان دیگر رد شده است و در محل برخورد این دو المان گره ایجاد میکند که در آخر منجر به خطا too many attempts میگردد. برای رفع این مشکل پیشنهاد شما چیست؟ اگر بخواهم المانهای خرپا را به صورت تک تک به آباکوس منتقل کنم در محل برخورد دو المان wire که اضلاع خرپا هستند چه اندرکنشی باید تعریف کنم؟

با تشکر

باریبان

 

 

0
0
نمایش 1 نتیجه
پاسخ شما

لطفا کنید