0
0

درود بر شما
تیری کامپوزیت داریم که رویه آن از جنس فایبر کربن و مثلاً با چیدمان لایه ها به صورت s[0,90,45,-45,90,0] می باشد.سازه مورد نظر منحنی می باشد (از پلان). قصد داریم به جای محور مختصات Global از محور مختصات Local استفاده کنیم. می خواهیم به گونه ای محور مختصات را تعریف کنیم که با جهات فایبرها در انحنا هم خوانی داشته باشد. از Coordinate System و نیز Create Datum CSYS استفاده کردم ولی نتوانستم مشکل خود را حل کنم چون وقتی محوری را معرفی می کردم انتظار داشتم که مثلاً جهت X آن روی محیط دایره حرکت کند (نوک پیکان جهت X بایستی همراه با شعاع دایره بچرخد) در حالیکه وقتی تعریف میکردم جهت X در تمام نقاط ثابت بود و این محور مورد انتظار من نیست. با توجه به تیر منحنی که دارم مثلاً جهت x برابر با راستای طولی فایبر 0 درجه در طول تیر منحنی باشد. وقتی که در ماژول Property اقدام به تعریف Coordinate System میکنم جهت مورد دلخواه خود را فقط در ابتدای تیر میتوانم داشته باشم و متاسفانه در باقی نقاط تیر منحنی، جهات همان جهات نقطه ابتدای تیر می باشد در حالیکه من میخواهم هر نقطه از تیر منحنی جهت x در راستای فایبرهای 0 درجه باشد. آیا راه حلی برای این کار سراغ دارید؟ لطفا راهنمایی کنید. و پیشنهاد شما چیست؟ ممنون.

0
0

اگر انحنا کاملاً دایره باشد بجای دستگاه مختصات کارتزین از دستگاه مختصات استوانه ای استفاده کنید، ولی اگر انحنا طور دیگری باشد فکر نمی کنم راه حلی داشته باشد.

0
0

درود بر شما

تیر منحنی قسمتی از دایره ای با شعاع 2 متر و زاویه 75 درجه می باشد. لیکن هنگامیکه از گزینه Cylindrical استفاده میکنم در تمامی نقاط از یک دستگاه مختصات استفاده میکند در حالیکه اینجانب میخواهم با حرکت کردن فایبرهای کربن روی سطح تیر منحنی، دستگاه مختصات در هر نقطه همگام با راستای فایبرها باشد. لطفاً راهنمایی فرمایید.

با تشکر

0
0

فقط استفاده از دستگاه مختصات استوانه ای امکانپذیر است.

نمایش 3 نتیجه
پاسخ شما

لطفا کنید