0
0

سلام آقای رواجی خسته نباشید

می خواستم بپرسم شما اطلاعاتی در مورد درجه آزادی “دوپهنی ” یا “دوپهن شدن”  المان های لوله(pipe element) در اختیار دارید؟

استاد درس المان محدود گفته درباره ی این درجه آزادی تحقیق کنید ولی در اینترنت چیزی پیدا نکردم. حتی معادل انگلیسی آن را نمیدانم

ممنون میشم اگر بتوانید کمک کنید.

0
0

خیر متاسفانه.

نمایش 1 نتیجه
پاسخ شما

لطفا کنید