0
0

سلام آقای مهندس

ممنون بابت پاسخگویی و وقتی که گذاشتید.

برای توضیح بیشتر در مورد مدل باید عرض کنم که مدل مربوطه شامل یک قطعه لاستیکی استوانه ای شکل است که از دو طرف به قطعات Analitically rigid متصل شده. به یک طرف استوانه بار فشاری وارد شده و طرف دیگر آن گیردار است. حرکت استوانه از اطراف نیز مقید شده و اجازه تغییر شکل در راستاهای دیگر به غیر از راستای اعمال بار را ندارد. مدل مربوطه را پیوست کرده ام.

تمامی واحد ها از نوع mm برای طول و N برای نیرو هست.

آنالیز از نوع general static می باشد.

از گزینه exponential برای تعریف تماس قطعات rigid با قطعه لاستیک استفاده شده.

مقدار مدول برشی 0.4Mpa برای مشخصات لاستیک مد نظر است و لاستیک تقریبا غیر قابل فشار است. برای همین منظور مقدار ضریب پواسون را 0.49999 فرض کرده ام. برای تعریف مشخصات لاستیک از گزینه (Hyperelastic (Neo-Hookean استفاده شده. طبق مشخصات ذکر شده ضرایب C10=0.2 و D1=0.0001 برای لاستیک به دست آمده.

مشکل اینجاست که مقدار تغییر شکل لاستیک زیاد است و به ازای افزایش بار همچنان جابجایی افزایش می یابد.در صورتیکه لاستیک تا یک حدی می تواند تغییر شکل فشاری داشته باشد و بعد از آن با افزایش بار تقریبا نباید تغییر شکلی داشته باشد.

چندین بار هم تمامی مراحل مدلسازی و واحد های استفاده شده را بررسی کرده ام و مشکلی را پیدا نکردم.

فایل Abaqus را هم پیوست کرده ام که اگر لطف کنید و بررسی کنید خیلی ممنون می شوم چون خیلی به حل این مشکل نیاز دارم.

با تشکر

روز خوبی داشته باشید

Upload Images
attach file
0
0

متاسفانه فایل بارگذاری نشده است. شاید به دلیل فاصله در نام فایل باشد.

به هر حال؛ توضیحاتی که در مورد مدل داده اید کمی عجیب است. وقتی اجازه هیچگونه تغییر شکلی به قطعه نداده اید و ضریب پواسون را هم 0.5 در نظر گرفته اید چطور انتظار تغییر شکل می توانید داشته باشید. با این تنظیمات به نظر من هر جوابی که از مدل بگیرید غیرمعتبر است، چه تغییر شکل کم چه زیاد.

در نظر داشته باشید که مواد هایپر الاستیک اگر اشتباه نکنم در تغییر شکل، تغییر حجم نمیدهند، بنابراین باید جایی برای این موضوع در شرایط مرزی مدلتان بگذارید.

نمایش 1 نتیجه
پاسخ شما

لطفا کنید