0
0

باسلام.میخاستم ببینم یک فنر با ثابت پیچشی را  در آباکوس چگونه میتوان مدل کرد؟

0
0

مطلب مربوط به مدل کردن فنر را مطالعه کنید. گزینه فنر پیچشی در تنظیمات تعریف فنر وجود دارد.

0
0

 ببخشین میشه اسم گزینه که گفتین واس تنظیمات فنرپیچشی هست رابگین

0
0

در پنجره ای که مقادیر مربوط به سختی فنر آمده است بجای گزینه نیرو اگر گزینه ممان را انتخاب کنید مقادیری که وارد می کنید ثابتهای فنر پیچشی خواهند بود.

نمایش 3 نتیجه
پاسخ شما

لطفا کنید