0
0

باسلام مجدد بنده به شکل پایین گذاشتم ولی همانطوری که عرض کردم غیرخطی نمیشود و منحنی هیسترزیس ب دست نمیاید و کاملا خطی می شود.

spring,elset=spring/Dashpots-1-spring

201670,0.009

20167,0.42

این اعداد همان سختی و جابجایی می باشد.و بعد از تحلیل وقتی شیب نمودار نیرو جابجایی را حساب میکنم برابر با 201670 می شود و سطر دوم تاثیری بر نتایج ندارد با تشکر از راهنمایتون.

0
0

وقتی فقط دو خط دیتا معرفی می کنید به معنی فنر خطی است.

نمایش 1 نتیجه
پاسخ شما

لطفا کنید