0
0

سلام

در مورد نحوه شبیه سازی فرایند اصطکاک اغتشاشی(یا جوشکاری) میتوانید اطلاعاتی بدهید

من انجام دادم ولی با خطای DEGREE OF FREEDOM 11 AND AT LEAST ONE OF DEGREES OF FREEDOM 1 THRU 6 MUST BE ACTIVE IN THE MODEL FOR *DYNAMIC TEMP-DISP. CHECK THE PROCEDURE AND ELEMENT TYPES USED IN THIS MODEL.

مواجه میشوم

0
0

احتمالاً در ماژول mesh نوع المان را به حرارتی-جابجایی تغییر نداده اید.

نمایش 1 نتیجه
پاسخ شما

لطفا کنید