0
0

عرض سلام و خدا قوت و تشکر از پاسخگویی شما.

میخواهم یک نیم کره الاستیک را مدلسازی کنم که یک تنش اولیه به اندازه ی 4% شعاع آن (به صورت یک جابه جایی) به محیطش وارد می شود و سپس این تنش اولیه آزاد شود تا نیم کره به شکل اولیه خود بازگردد. برای انجام مرحله دوم یعنی غیرفعال کردن جابه جایی ایجاد شده و بازگشت نیم کره به حالت اولیه چه کاری باید انجام گیرد؟

با تشکر.

0
0

در manager در استپ دوم جابجایی را deactive کنید.

نمایش 1 نتیجه
پاسخ شما

لطفا کنید