0
0

با سلام

میخواستم راهنمایی بفرمایید ضرایب جانسون کوک جهت تعریف پارامتر های آسیب برای نوعی مواد که فقط اطلاعات مربوط به منحنی تنش کرنش آن را در اختیار دارم چگونه بدست میآید؟

0
0

اطلاع زیادی ندارم از مقالات مشابه استفاده کنید.

نمایش 1 نتیجه
پاسخ شما

لطفا کنید