0
0

سلام.

چطور می توانم تمام ثابت های مهندسی یه نوع کامپوزیت را پیدا کنم!؟ (مثل G13و G23 و V13و V23 و …).در اینترنت موجود نیست! 

هم چنین نحوه تعریف شرایط مرزی چهار طرف ساده (simply supported) برای صفحه برای تحلیل کمانش چگونه است؟

0
0

تنها مرجع مقالات منتشر شده است.

حرکت طرفهای قطعه را در جهت x و y صفر کنید.

نمایش 1 نتیجه
پاسخ شما

لطفا کنید