0
0

جهت صحت سنجی ضرایب تمرکز تنش در صفحات سوراخ دار تحت فشار داخلی  بایستی مسایل تحلیلی مربوط به این موضوع را در چه کتابی پیدا کنم . ممنون اگر راهنمایی بفرمایید

نمایش 1 نتیجه
پاسخ شما

لطفا کنید