0
0

سلام
مدل دیوار برشی فولادی میباشد که باید با تحلیل شکست گروسون (GTN) انجام بشه
اما بعد از تحلیل amp با جابجایی همخوانی ندارد
در amp وارده بر اساس atc-24 یک رشد منطقی در نمودار تغییرمکان زمان داریم اما بعد از تحلیل در اباکوس در stepهای میانی دچار افت در نمودار میشم
که برای رفع این مشکل amp بسیار ریز کردم اما بازهم برطرف نشد از mass scaling هم اسفاده کردم نشد
در مدل solid کلا پروژه در step 9 متوقف میشد بنابراین از مدل shell استفاده کردم که کامل میشه اما دچار این مشکل افت نمودار شدم

Upload Images
attach file
0
0

مطمئن نیستم ولی ممکن است دلیل smoothing باشد که در تعریف amp وارد کرده اید.
احیاناً شکستی در مدل اتفاق نمی افتد؟

نمایش 1 نتیجه
پاسخ شما

لطفا کنید