1
0

با عرض سلام و تشكر

يك ستون بتني را مدل كرده ام، پس از ناحيه الاستيك شيب نمودار نيرو-جابه جايي مثبت ميشود در حاليكه در مقاله پس از ناحيه الاستيك شيب نمودار منفي ميشود. اشكال كارم كجاست؟ كه شيب منفي نميشود. با تشكر از شما

0
0

بدون بررسی مدل نمی توان اظهار نظر کرد.

نمایش 1 نتیجه
پاسخ شما

لطفا کنید