0
0

با عرض سلام

بنده یک مخزن مدفون در خاک را با یک مدل دو بعدی متقارن تحت اثر بار انفجار مورد بررسی قرار داده ام. در این مورد دو سوال دارم:

1. بهترین شرایط مرزی برای سطح آزاد خاک چیست؟

2. بهترین نحوه مدلسازی انتهای نامحدود مدل (سمت راست و پایین مدل که باید وجود نامتناهی خاک را تداعی کند) چیست؟

تصویری از مدل و سطوح مورد سوال پیوست است.

با تشکر

Upload Images
0
0

وقتی شرایط مرزی وجود ندارد بنابراین بهتر است شرایط مرزی برای این ناحیه درنظر گرفته نشود.

می توانید مدل را آنقدر بزرگ بگیرید که تنشی در این ناحیه اتفاق نیافتد و یا اینکه از المانهای بی نهایت برای آن استفاده کنید که دراین صورت نیاز دارید این المانها را در فایل keyword یا inp تعریف کنید و از داخل محیط ویژوال قابل تعریف نیستند.

نمایش 1 نتیجه
پاسخ شما

لطفا کنید