0
0

سلام  آقای دکتر

چگونه می توان شرایط مرزی  جابه جایی را به صورت تعداد نقاط زیاد بر روی سطح قطعه مورد تحلیل اعمال نمود؟

با تشکر

0
0

یکی از راهها استفاده از Analytical Field است. برای این کار باید معادله ای مقدار نیرو با توجه به مختصات داشته باشید و آنرا برای نرم افزار تعریف کنید.

0
0

برای این کار باید روی گزینه f(x) کلیک کنید و معادله را تعریف کنید. این کار هم برای اعمال نیرو و هم برای اعمال جابجایی امکانپذیر است.

اضافه کردن تصویر
نمایش 2 نتیجه
پاسخ شما

لطفا کنید