0
0

با سلام

من میخوام فرایند نورد حلقه رو به صورت 2 بعدی مدل کنم. غلطک ها رو Analytical Rigid مدل کردم. باید مقدار I33 (ممان اینرسی) غلتک رو به نرم افزار بدم. لطفا راهنمایی کنید این مقدارو از کجا بدست بیارم.

با تشکر

0
0

این مقدار را باید با توجه به وزن و هندسه غلطک محاسبه کنید. به درس استاتیک رجوع کنید.

نمایش 1 نتیجه
پاسخ شما

لطفا کنید