0
0

سلام

 

زمانی که قطعه ی shell که deformable بوده و با rigid body آن را صلب کرده ام در زمان شکل دهی در تماس با قطعه ی 3D قرار می گیرد قطعه 3D وارد shell می شود. این در حالی است که در تنش کم این اتفاق نمی افتد. ریز کردن مش نیز تاثیری ندارد . به نظر شما چه کار باید انجام دهم.

 

  • کامران پرسیده شده 1 سال قبل
  • آخرین ویرایش 1 سال قبل
0
0

لطفاً تصویری از مدلتان اضافه کنید. معمولاً این مشکل با جابجا کردن master و slave یا ریز تر کردن المانها باید برطرف شود.

نمایش 1 نتیجه
پاسخ شما

لطفا کنید