0
0

با عرض سلام. همچون سوالهای پیشین، لازم به ذکر است بنده در حال مدلسازی یک مخزن حاوی سیال مدفون در خاک می باشم. در سوال های قبل در مورد سطح آزاد فرمودید که نیازی به تعریف کردن هیچ نوعی از شرایط مرزی (Boundary Condition) نیست. 

اما در حالتی که هیچ شرایط مرزی به سطح آزاد خاک اختصاص ندهم، (بخشی از خاک نزدیک به سطح آزاد) به شدت متورم شده و رفتار منطقی از خود نشان نمی دهد. (تصویر پیوست است)

در حالتی که فرضاً سطح آزاد را گیردار مدل کردم، رفتار منطقی تری از خود نشان داد. (تصویر پیوست است)

یک نکته که ممکن است که به جواب این سوال مربوط باشد این است که بنده ماده منفجره و خاک را به عنوان یک پارت تعریف کرده ام و فقط به قسمت ماده منفجره در سطح خاک، Section و Material متفاوتی (ماده منفجره با استفاده از JWL) اختصاص داده ام.

سوال بنده این است که علت رفتار غیرمنطقی سطح آزاد خاک چیست و آیا هیچ شرایط مرزی نباید اختصاص یابد؟

آیا می بایست ماده منفجره به عنوان پارت مجزایی در نظر گرفته شود؟ اگر باید پارت مجزایی باشد، سطح تماس بین پارت ماده منفجره و خاک به چه صورت تعریف گردد؟

 

با تشکر

 

Upload Images
0
0

بهتر است ماده منفجر و خاک در دو پارت جدا تعریف شوند و بین آنها contact تعریف شود. ضمن آنکه برای خاک به نوعی باید شرایط آسیب و خرابی تعریف کنید تا در صورت اعمال نیروی زیاد از حالت یکپارچه خارج شود.

نمایش 1 نتیجه
پاسخ شما

لطفا کنید