0
0

با سلام

من مدلی دارم که از دو پارت تشکیل شده است. پارت اول یک دایره و پرات دوم یه مستطیل که به ابعاد دایره پارت اول دارای حفره میباشد. وقتی این دو پارت را ایجاد میکنم و اسمبل میکنم دو دایره در اسمبلی بر هم منطبق نمیشوند گویا دایره اول یک nضلعی است و دایره دوم n+mضلعی است که نه راس و نه اضلاع آنها بر هم منطبق میشود. برای انطباق دقیق دو دایره با یک ابعاد چه باید کرد؟

با تشکر

Upload Images
0
0

این مشکل فقط مربوط به نمایش است. می توانید از Part Display Options آنرا دقیقتر کنید.

اضافه کردن تصویر
نمایش 1 نتیجه
پاسخ شما

لطفا کنید