0
0

با سلام

بنده یک دیوار خاکی رو با آباکوس به صورت سه بعدی مدل کردم که روی دیواره خاکبرداری شده یک shell به عنوان شاتکریت قرار دادم. میخواستم بپرسم چطور میتونم مقادیر لنگر خمشی، نیروی محوری و تنش وارده از خاک به شاتکریت رو بدست بیارم؟

0
0

اگر درست متوجه منظورتان شده باشم باید خاک را از مدل مخفی کنید و نتایج شاتکریت را به تنهایی مشاهده کنید.

0
0

منظور من اینه که از کدوم خروجی واسه گرفتن نتایج توزیع فشارخاک پشت شاتکریت و نیروی وارده به شاتکریت استفاده کنم؟

نمایش 2 نتیجه
پاسخ شما

لطفا کنید