0
0

با سلام
رفع این خطا به چه صورتیست؟
Torsional rigidity j was not specified in the section definition for a 3d beam.
که 5 بار تکرار شده و در اخرش هم این خطا بود
5 elements have zero torsion rigidity The elements have been identified in element set ErrElemZeroTorsionRigidity.

0
0

برای مدلتان از المان beam استفاده کرده اید و تمامی خواص مورد نیاز آن را در ماژول property وارد نکرده اید. به طور مشخص ممان پیچشی برای المان را باید به نرم افزار بدهید در این مورد.

نمایش 1 نتیجه
پاسخ شما

لطفا کنید