0
0

با سلام نمونه من خطای

The volume of 37 elements is zero, small, or negative. Check coordinates or node numbering, or modify the mesh seed. In the case of a tetrahedron this error may indicate that all nodes are located very nearly in a plane. The elements have been identified in element set ErrElemVolSmallNegZero.

را می دهد ئ باتوجه به عکس ها گذاشته شده نمی توانم ان حجم هایی که صفر است را انتخاب کرده و در ماژول مش مجددا مش بندی کنم.

لطفا راهنمایی جزبه جز بفرمایید با تشکر

Upload Images
0
0

همانطور که خودتان هم تصویر را ضمیمه کرده اید تعداد زیادی از المانها خراب هستند. تنها راهنمایی این است که با حوصله بیشتری مدلتان را  پارتیشن بندی کنید و دوباره مش بندی کنید تا مشکل برطرف شود.

نمایش 1 نتیجه
پاسخ شما

لطفا کنید