1
0

سلام
من زمانی که
submit رو کیلیک میکنم روند حل شروع میشود و بعد از چند دقیقه پیغام aborted ظاهر میشه.
با مراجعه به سر برگ
warning این پیغام(.There are 21 unconnected regions in the model)وجود داره.
لطفا اگه کسی میتونه کمک کنه.
ممنون
s.soltani1991@yahoo.com

Upload Images
0
0

سوال شما رو نیز کسی در این قسمت پرسیده

https://www.researchgate.net/post/How_do_I_deal_with_unconnected_regions_in_my_Abaqus_model

نمایش 1 نتیجه
پاسخ شما

لطفا کنید