0
0

سلام

در تحلیل استاتیکی یک قاب با دیوار برشی فولادی، قبل از رسیدن آنالیز به نصف تایم پریود, تحلیل اباکوس با دادن هشدار

( The strain increment has exceeded fifty times the strain to cause first yield at 26419 points )، ارور

Too many attempts made for this increment می دهد.

ستون IPB140

تیر IPE160

ضخامت ورق دیوار برشی  یک میلی متر

1.چطور ارور را برطرف کنم؟؟

2.در ماژول PROPERTY تعریف خواص پلاستیک فولاد بر حسبی سانتی متر اعداد 2400 و0

3600و0.15 را وارد کرده ام درست است؟؟

Upload Images
0
0

این خطا ناشی از تغییر شکل زیاد در المانهای مدلتان است. تا همین مرحله که از تحلیل انجام شده است می توانید نتایج خروجی را ببنید و می توانید تشخیص دهید کدام المانها دچار تغییر شکل زیاد در مدل شده اند. شاید با تغییر مش بندی در این نواحی بتوان تا حدودی مشکل را برطرف کرد. این احتمال قوی هم وجود دارد که در واحدهایی که برای مدل استفاده کرده اید اشتباه کرده باشید. به این منظور مطلب مربوط به یکاهای سازگار را مطالعه بفرمائید.

نمایش 1 نتیجه
پاسخ شما

لطفا کنید