0
0

سلام خسته نباشید

من در مدل سازی یک سازه بتن آرمه یکبار damage فشاری و کششی رو برای بتن تا مرز 0.85 و یک بار دیگه تا مرز 0.98 تعریف کرده ام اما در حالت دوم وسطای آنالیز دینامیکی خطای distortion رو میده در حالیکه بجز damage همه چیز دو مدل یکسان است. زمانیکه به سراغ المان های تغییر شکل داده رفتم میبینم که بعضی از آنها تغییر شکل زیاد و بعضی از آنها حذف شده اند. تکنیک ALE  هم جواب نداد

نظرتون چیه ؟؟

آیا سایز مش تاثیر گذار هست؟؟(با توجه به اینکه در هر دو حالت سایز مش ها یکسان است و اولی خطا نداد) 

0
0

گرفتن همگرایی در چنین مدلهایی ساده نیست. احتمالاً با تغییر سایز مش بندی مخصوصاً در نواحی که بیشترین تغییر شکل اتفاق می افتد به روند تحلیل کمک کند.

نمایش 1 نتیجه
پاسخ شما

لطفا کنید