0
0

سلام، بنده در حال مدلسازی یک دیوار برشی بتنی هستم، مدلسازی تکمیل شده ولی در شروع تحلیل با خطای زیر مواحه میشک که در نهایت باعث ارور: The time increment required is less than the minimum specified میشه، 

 Warnings: The plasticity/creep/connector friction algorithm did not covergve at x point

… convergence judged unlikely.increment will be attempeted again with time increment of

0
0

این خطا خیلی کلی است و بدون بررسی مدل نمی توان اظهار نظر دقیقی در این خصوص داشت. در قدم اول واحدهای استفاده شده در مدل را دوباره چک کنید.

نمایش 1 نتیجه
پاسخ شما

لطفا کنید