0
0

سلام و عرض ادب مهندس جان,بنده یک دیوار آجری را تحت بار زلزله تحلیل و نمودار هیسترزیس(بار تغییرمکان)آن را رسم کردم,برای محاسبه شاخص خرابیPark-angنیاز به چهار پارامتر دارم. چگونه این چهار پارامتر را از نمودار هیسترزیس به دست آورم؟1-تغییر مکان تسلیم2-تغییر مکان ماکزیمم3-مقدار انرژی هیسترزیک زیر نمودار یا انرژی تلف شده4-نیروی تسلیم///پیشاپیش از پاسخگویی شما متشکرم.

0
0

به نظرم بهتر باشد فصل مربوط به هیسترزیس از کتاب آقای سروش نیا را مطالعه بفرمایید.

نمایش 1 نتیجه
پاسخ شما

لطفا کنید