0
0

بنده یک ستون فولادی را در آباکوس مدل کردم. نکته قابل توجه برای من این هست چرا تنش ها  موجود در ستون از مقادیر تنش نهایی که برای فولاد تعریف شده است بیشتر شده؟ آیا نرم افزار نباید هنگامی که تنش ها از تنش نهایی فولاد بیشتر شود تحلیل را متوقف نمی کند؟

ممنون میشم اگر پاسخ دهید

0
0

تحلیل به این دلیل متوقف نمی شود. علت آن هم که تنشها بیشتر از مقدار نهایی ماده نمایش داده می شوند شیوه محاسبه مقادیر مخصوص مقادیر روی سطح قطعه است. برای این کار نرم افزار مقادیر دقیق را در نقاط مرکزی المانها محاسبه می کند و سپس با برونیابی (extrapolation) مقادیر را برای سایر نقاط نمایش می دهد. در این پروسه در اکثر مواقع مقادیر تنش بر روی سطح قطعه بیش از مقدار نهایی که به نرم افزار اعلام شده است نمایش داده خواهد شد. در این مورد در مستندات نرم افزار هم بیشتر توضیح داده شده است.

نمایش 1 نتیجه
پاسخ شما

لطفا کنید