0
0

باسلام

آيا ميتوان در آباكوس جوش مقاومتي نقطه اي را مدلسازي نمود؟ نيازي به كوپل كردن فيزيك ها با كدنويسي وجود دارد؟ اگر مثال  و نمونه مناسبي ميشناسيد لطفا معرفي نمائيد.

باتشكر

0
0

خودم با این مثال آشنا نیستم ولی در مستندات نرم افزار مثالی از جوشکاری هست که فکر می کنم نیازی به کدنویسی نداشته باشد.

نمایش 1 نتیجه
پاسخ شما

لطفا کنید