0
0

با سلام

اگر چندتا استپ داشته باشیم چطور میتونیم میزان جابه جایی تو یه استپ صفر کرد بطوری که مدل تو این استپ جابه جایی نداشته باشه.

با تشکر از راهنماییتون 

0
0

در استپ مورد نظرتان شرایط مرزی fix برای همه قسمتهای مدل تعریف کنید.

نمایش 1 نتیجه
پاسخ شما

لطفا کنید