0
0

سلام می خواستم یک تیر به صورت shell در آباکوس مدل کنم که در انتهاش یک سنبه اون رو به اندازه 0.15 پایین میاره و در step  دوم 0.15 بالا میاد این سنبه . می خواسنم در این مورد راهنمایی کنید.

0
0

سلام

دو step جداگانه تعریف کنید و در کشوی load، و create boundary condition هر دو بار ذکر شده، را لحاظ نمایید، دقت کنید هر بار اعمالی را در کشوی step طبق شکل ارسالی، به یک step جداگانه مرتبط سازید.

نمایش 1 نتیجه
پاسخ شما

لطفا کنید