0
0

سلام جناب مهندس

می تونم بپرسم دلیل این خطا و راه بر طرف کردنش چی هست؟

SEPARATE *CONTACT PAIR REFERENCES TO THE SAME SURFACES, ASSEMBLY_BOLT-UP-1_TM-4 and ASSEMBLY_BEAM-1_TM-4, WITHIN A STEP.

در توضیح باید بگم که من قبلا با انالیز استاتیکی از مدلم ران گرفتم و با خطایی مواجه نشد ولی زمان ران خیلی طولانی بود و خواستم که از انالیز داینامیک اکسپیلیسیت استفاده کنم.

این دو تا سطحی هم در متن خطا بهشون اشاره شده اسم سطوح پیچ و حفره ای هست که پیچ در آن قرار گرفته. به این مساله هم توجه داشتم که در انالیز دینامیک سطوح باید پیوسته تعریف شوند.

0
0

دقیق متوجه خطا نمی شوم ولی هر چه هست در تعریف کانتکت اشتباه رخ داده است. به نظر می رسد سطحی با خودش در تماس است که در این صورت باید از self-contact استفاده شود. به هر حال بهتر است کانتکت را کامل پاک کنید و دوباره تعریف کنید.

نمایش 1 نتیجه
پاسخ شما

لطفا کنید