0
0

با سلام

اگر بخواهیم اثر ضربه را روی سازه گلوگه ناشی از شلیک شدن آن توسط اسلحه ببینم (مثلل کانتور ننش، تغییر شکل، استحکام شکست و…) نحوه مدلسازی و تحلیل چه تفاوت هایی با مسائل عمومی ضربه خواهد داشت؟
توضیح بیشتر:
در مسائل ضربه و برخورد عموما نیاز است به حضور دو جسم و تعریف جفت های تماسی و تعریف نوع تماس بین ان ها. حال
اگر نخواهیم اسلحه را در نرم افزار مدل کنیم ( به دلیل پیچیدگی ساختار اسحله و ..) و تنها با مدل کردن سازه گلوله به جواب برسیم، چه تفاوت هایی را باید در مراحل آنالیز و در ماژول ها اعمال کرد؟
با تشکر 
0
0

تفاوت بنیادی وجود ندارد. اگر نمی خواهید اسلحه را مدل کنید باید به نوعی اثر ضربه به گلوله را بصورت نیرو مدل کنید.

نمایش 1 نتیجه
پاسخ شما

لطفا کنید