0
0

سلام

برای تعریف رفتار غیرخطی ترک فقط از روش xfem میتوان استفاده کرد؟ در روش xfem استفاده از damage for traction separation laws رفتار غیرخطی برای ترک را لحاظ میکند؟

باتشکر

0
0

منظورتان از رفتار غیرخطی ترک چیست؟ تفاوت رفتار خطی و غیرخطی ترک چیست؟

نمایش 1 نتیجه
پاسخ شما

لطفا کنید