0
0

چند پارت با استفاده از المانهای Beam  در محیط 3D از نوع Deformable و با استفاده از اشکال planar Wire ایجاد کرده ام  و در ماژول اسمبلی باهم ترکیب تا فرم دلخواه بدست آید .این پارتها در گره هایی با هم مشترکند .برای تعریف اندر کنش این سازه از Coincident builder و اتصال join  استفاده کرده ام اما بعد از submit در ماژول job باز هم با خطای unconected Rigion مواحه شده و تحلیل انجام نمی شود . چگونه میتوان از اتصال تمامی partها مطمئن شد؟ آیا تعریف یک اتصال در گره  مشترک بین چند part کافی است؟ با تشکر

 

0
0

آیا اجزای مدل را با هم merge کرده اید؟ اگر می خواهید اجزا به هم متصل شوند merge کردن المانهای beam ساده تر از استفاده از کانکتورهاست مگر اینکه بخواهید قید خاصی بین اتصالات برقرار کنید.

نمایش 1 نتیجه
پاسخ شما

لطفا کنید