0
0

سلام 

در صورت امکان نکاتی در مورد انجام تحلیل پوش اور ارائه دهید .

مانند تحلیل پوش اور یک قاب فلزی.

سپاس

0
0

کتاب مهندس سروش نیا در این مورد فکر می کنم مطالبی داشته باشد.

نمایش 1 نتیجه
پاسخ شما

لطفا کنید